Rosja rozważa rezygnację z członkostwa w Radzie Europy

Rosja jest członkiem Rady Europy od 1996 roku. Okazuje się, że w opinii Kremla dalsza kontynuacja współpracy z tą międzynarodową organizacją nie jest mu po drodze. Przyczyną rozważanego „ruxitu” jest Europejski Trybunał Praw Człowieka, który często występuje w obronie działaczy opozycji, więźniów i aktywistów ruchu LGBTQ. Kością niezgody jest również sprawa Krymu na Ukrainie – informuje Marc Bennetts z POLITICO.

Z analizy dziennikarza wynika, że to właśnie od obywateli Rosji wpływa najwięcej spraw (ponad 20 proc. wszystkich skarg, jakie trafiają do strasburskiego sądu), które rząd rosyjski przegrywa, a w konsekwencji czego wypłaca rekordowe sumy odszkodowań.

Marija Alochina, działaczka Pussy Riot i współzałożycielka Zony Prawa, organizacji zajmującej się ochroną praw więźniów w Rosji mówi:

Europejski Trybunał Praw Człowieka jest jedynym organem prawnym zdolnym przywrócić sprawiedliwość ludziom, którzy są nielegalnie więzieni i torturowani, a także zasądzić odszkodowanie dla krewnych osób zabitych podczas śledztw lub podczas pobytu w więzieniu.

Zdaniem obrońców praw człowieka, chociaż Rosja nie realizuje blisko 2/3 wyroków, w tym dotyczących torturowania i brutalnego traktowania więźniów lepiej, żeby respektowali prawa człowieka wybiórczo, niż wcale. Ponadto istnieje groźba powrotu kary śmierci w rosyjskim prawodastwie.

Rada Europy

Rada Europy to międzynarodowa organizacja rządowa zrzeszająca wszystkie kraje Europy (z wyjątkiem Białorusi) i niektóre państwa spoza tego kontynentu (np. Gruzja od 1999 roku).

Zwracam uwagę, że Rada Europy bywa mylona z instytucjami Unii Europejskiej: Radą Europejską oraz Radą Unii Europejskiej.

Rada Europy powstała 5 maja 1949 roku w skutek podpisania Traktatu Londyńskiego przez 10 państw-założycieli (Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy). Jej nadrzędnym celem jest „osiągnięcie większej jedności między jej członkami, aby chronić i wcielać w życie ideały i zasady stanowiące ich wspólne dziedzictwo oraz aby ułatwić ich postęp ekonomiczny i społeczny” (art. 1a Statutu Rady Europy).

Organy Rady Europy formalne i nieformalne to m.in.: Komisja Wenecka (Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo), Europejska Komisja Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji, Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC)

ETPC powołany został w 1959 z siedzibą mieszczącą się w Strasburgu we Francji.

Zgodnie z art. 21 ust. 3 Konwencji sędziowie zasiadający w Trybunale „powinni być ludźmi o najwyższym poziomie moralnym i muszą albo posiadać kwalifikacje do sprawowania wysokiego urzędu sędziowskiego, albo być prawnikami o uznanej kompetencji”, co ma stanowić gwarancję odpowiednio wysokiego poziomu orzecznictwa.

Powołana przez rząd PiS w maju 2017 r. prezes Trybunału Konstytucyjnego mgr Julia Przyłębska, podjęła decyzję o wycofaniu TK z porozumienia o upowszechnianiu w Polsce orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i zarazem o zaniechaniu tłumaczenia tych orzeczeń na język polski.

Źródła: POLITICO, Wikipedia oraz oficjalna witryna Rady Europy

Zobacz również: UE, USA i Watykan: rząd PiS niszczy niezależność sądownictwa w Polsce.

O tym już wiesz?

PiS szuka konfliktu w rodzinie Roberta Biedronia

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że partia rządząca Jarosława Kaczyńskiego konfliktuje ze sobą różne grupy …