Start / Polityka / Prof. Andrzej Rzepliński vs. Stanisław Piotrowicz

Prof. Andrzej Rzepliński vs. Stanisław Piotrowicz

Od ponad roku mamy do czynienia z kryzysem w Trybunale Konstytucyjnym. Obóz władzy oskarża prezesa TK prof. Andrzeja Rzeplińskiego, opozycja zaś odpiera ataki rządzących i nie pozostając dłużna odpowiada atakiem w posła Stanisława Piotrowicza (PiS). Artykuł ten poświęcam dwóm prawnikom. Każdy z nich ma swoich sympatyków, każdy staje po stronie swojej racji.

Prof. Andrzej Rzepliński (prezes TK)

andrzej_rzeplinski_2015Prof. Andrzej Rzepliński w 1971 roku ukończył studia na Wydziale Prawia i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1978 r. uzyskuje tytuł naukowy doktora z zakresu kryminologii. W roku 1990 otrzymuje stopień doktora habilitowanego (dysertacja pt. Sądownictwo w Polsce Ludowej. Między dyspozycyjnością a niezawisłością), a w 2000 r. tytuł naukowy profesora.

Do 1981 roku, czyli do roku wprowadzenia stanu wojennego, był członkiem PZPR, po czym został z niej usunięty. Przystąpił do NSZZ Solidarność i uczestniczył w pracach Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności (zespół ekspertów prawniczych zrzeszający 100 specjalistów i 200 współpracowników z całej Polski). Autor licznych publikacji naukowych.

Członek Komitetu Helsińskiego w Polsce, a także sekretarz zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Działał jako ekspert przy ONZ, Radzie Europy i OBWE. Specjalizuje się w dziedzinie kryminologii, prawie karnym i prawach człowieka. Jako ekspert sejmowy współpracował nad ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej (IPN). W 2004 r. był członkiem Rady Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy. W 2007 roku został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a w 2010 roku na prezesa TK.

ODZNACZENIA i MEDALE:

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1997)krzyz_papieski
  • Krzyż Komandorski Orderu Wielkiego Księcia Giedymina (Litwa, 2013)
  • Honorowy obywatel Ciechanowa (2014)
  • Medal Pro Ecclesia et Pontifice (2015), nadany przez papieża Franciszka za zasługi dla Kościoła rzymskokatolickiego i systemu prawnego w Polsce oraz zgodność poglądów na karę śmierci z nauczaniem papieża Jana Pawła II
  • Nagroda Kisiela (2015) przyznana „za obronę demokratycznego państwa prawa”
  • Doktorat honoris causa Uniwersytetu w Osnabrück (2016)

Stanisław Piotrowicz (poseł PiS)

stanislaw_piotrowicz_2015Stanisław Piotrowicz w 1976 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1976-78 odbył aplikację prokuratorską.

Do PZPR przystąpił i pracę rozpoczął w Prokuraturze Rejonowej w Dębicy w 1978 r., a później pracował w Krośnie. Był tam członkiem egzekutywy PZPR w Prokuraturze Wojewódzkiej i Rejonowej, a także kierownikiem szkolenia partyjnego i społecznym inspektorem pracy.

W stanie wojennym był autorem aktu oskarżenia przeciwko działaczowi Solidarności Antoniemu Pikulowi. W 1984 roku otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi, cytat:

jest pracownikiem pilnym i zdyscyplinowanym, ambitnym i wydajnym. Powierzone mu obowiązki wykonuje prawidłowo. Poczynione ustalenia wykorzystuje do wszechstronnej działalności profilaktycznej. Wiele uwagi poświęca popularyzacji prawa zwłaszcza w środowiskach młodzieżowych.

Członek PZPR do czasu jej rozwiązania w 1990 roku.

W 1990 roku powołany na prokuratora rejonowego w Krośnie. W 2001 roku zasłynął dzięki umorzeniu śledztwa w sprawiekrzyz-zaslugi-prl-brazow o molestowanie nieletnich przez proboszcza parafii w Tylawie. Jednak tę decyzję uchyliła Prokuratura Okręgowa w Krośnie i w 2004 duchowny został prawomocnie skazany.

W wyborach parlamentarnych w 2005 roku został wybrany na senatora z nadania PiS. W 2007 pełnił funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (współpraca m.in. z Mariuszem Błaszczakiem).

Stanisław Piotrowicz jest obecnie posłem z ramienia PiS, znanym głównie z ataków na Trybunał Konstytucyjny, na czele którego stoi wcześniej wspomniany prezes prof. Andrzej Rzepliński.

Źródła: Wikipedia oraz oficjalna strona Trybunału Konstytucyjnego

Materiał TVN24 z 2016 r. pt. Uratował go prokurator Piotrowicz? Opozycjonista: to absolutna nieprawda.

Wasze komentarze:

O tym już wiesz?

Eurowybory 2019 podsumowanie: Polska a Europa

W artykule przyjrzymy się wynikom głosowania w Polsce i w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej. …