„Polska przestaje być państwem prawa” – Helsińska Fundacja i Amnesty International

Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPC) oraz Amnesty International Polska (AIP) alarmują, nawołują władzę PiS, żeby przestali łamać prawo. Przyjrzyjmy się uważniej tym fundacjom oraz co dokładnie mają nam do przekazania po tym, jak Sejm większością głosów PiS przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, a którą w dalszej kolejności bezrefleksyjnie podpisał prezydent Andrzej Duda.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Powstała w 1989 roku z inicjatywy Komitetu Helsińskiego – jego współpracownicy rejestrowali przypadki łamania praw człowieka przez władze komunistyczne, na podstawie czego powstawały raporty na temat praworządności i przestrzegania w PRL norm międzynarodowych, sporządzane na potrzeby instytucji i organizacji międzynarodowych, takich jak np. Komisja Praw Człowieka ONZ, czy Międzynarodowa Organizacja Pracy. Fundacja prowadzi programy edukacyjne w zakresie ochrony praw człowieka. Monitoruje działalność różnych instytucji, od których zależy poziom praworządności w Polsce. Zajmuje się także działaniami na rzecz ochrony praw jednostki poprzez udział w sprawach sądowych w ramach m.in. Programu Spraw Precedensowych.

Z obserwacji HFPC wynika, że w Polsce rażąco łamane są prawa demokracji parlamentarnej poprzez pozakonstytucyjną zmianę ustroju sądownictwa, czy spowodowanie ich upolitycznienie, co z kolei rujnuje podział władz. Fundacja stanowczo protestuje i wzywa władze PiS, a także prezydenta Andrzeja Dudę do zaprzestania łamania prawa i dostosowania się do demokratycznych standardów.

Poniżej zamieszczam post z oficjalnej strony HFPC, a w nim artykuł z uzasadnieniem pt. „Polska przestaje być państwem prawa”:

Stanowisko fundacji dostępne jest w pliku PDF pod tym linkiem.

Amnesty International

Jest to międzynarodowa organizacja pozarządowa, której celem jest zapobieganie naruszeniom praw człowieka poprzez wszelkie pokojowe akcje obywatelskie – od organizowania pisania listów do rządów krajów łamiących te prawa, poprzez publikowanie informacji o takich naruszeniach, po realną pomoc finansową i prawną poszkodowanym osobom.

Organizacja, podobnie jak np. były prezydent Lech Wałęsa, jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla (1977 r.) za wkład w umacnianie podstaw wolności, sprawiedliwości, a tym samym pokoju na całym świecie. Amnesty International wspiera obecnie ponad 7 mln osób w 150 krajach świata, a jego siedziba mieści się w Londynie.

Amnesty International Polska wzywa władze PiS do przestrzegania Konstytucji i poszanowania praw manifestujących:

Ponadto wyraża zaniepokojenie i protestuje przeciwko upolitycznianiu sądów:

To cyniczne przyśpieszenie przyjęcia zmian prawnych służących jedynie usunięciu ze stanowiska Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf, zanim Komisja Europejska zdąży podjąć działania, musi zostać stanowczo powstrzymane.

Więcej na ten temat przeczytać można na oficjalnej stronie AIP w artykule pt. „POLSKA: przyspieszone reformowanie sądownictwa w celu usunięcia ze stanowiska Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego musi zostać powstrzymane”. Artykuł jest reakcją na decyzję Senatu dot. nowelizacji ustawy o SN oraz na formę traktowania manifestujących. Przedstawiciele AIP także brali udział w czwartkowym proteście.

Zaślepieni przez ideologię

Niedawno pisałem artykuł na temat tego, jak postrzegani jesteśmy przez światowe organizacje badające stan demokracji i wolności słowa w poszczególnych krajach. Amerykańska fundacja Freedom House zauważa, że jakość demokracji w Polsce regularnie pogarsza się od 2015 roku – „Democracy in Crisis” zauważymy taki napis zaraz po wejściu na stronę. Natomiast w rankingu Reporterzy bez Granic dostrzeżemy gwałtowny spadek w rankingu wolności słowa z uzasadnieniem „Blinded by ideology”.

W celu zapoznania się ze wspomnianymi rankingami zachęcam do przejrzenia artykułu pt.: „Demokracja w Polsce w odwrocie. Raporty Freedom House oraz Reporters Without Borders”.

Nie zapomnijcie polubić!

O tym już wiesz?

To jeszcze Ministerstwo Sprawiedliwości, czy już Ministerstwo Hejtu?

Postawione w tytule pytanie – czy ministerstwo Zbigniewa Ziobry jest jeszcze Ministerstwem Sprawiedliwości, a może …