ONZ wzywa Polskę do delegalizacji ONR i Młodzieży Wszechpolskiej

Działający przy ONZ Komitet do spraw Likwidacji Dryskryminacji Rasowej (CERD) apeluje do władz Polski o zdelegalizowanie radykalnych ugrupowań, takich m.in. jak: Obóz Narodowo Radykalny (ONR), czy Młodzież Wszechpolską (MW).

ONZ apeluje o delegalizację radykalnych ugrupowań w Polsce

Z oficjalnej strony CERD dowiadujemy się, Organizacja Narodów Zjednoczonych wzywa do delegalizacji radykalnych ugrupowań działających w Polsce, wśród których wymienione są: Ruch Narodowy, ONR, Młodzież Wszechpolska, Falanga, Szturmowcy, (…) Stowarzyszenie Duma i Nowoczesność – czyli te ugrupowanie, których przedstawicieli podczas corocznych pielgrzymek o.Tadeusz Rydzyk na Jasnej Górze nazywa prawdziwymi patriotami.

Radykalne ruchy w Polsce dawały o sobie znać głównie dzięki przychylności prawicowej partii Jarosława Kaczyńskiego – PiS – która po przejęciu władzy w 2015 roku stworzyła ruchom nacjonalistycznym przychylniejsze warunki do funkcjonowania w Polsce.

Komitet apeluje do państwa będącego stroną umowy o zapewnienie skutecznego egzekwowania prawa delegalizującego partie lub organizacje promujące lub podżegające do dyskryminacji rasowej, takie jak Ruch Narodowy, Obóz Narodowo-Radykalny, Młodzież Wszechpolska, Falanga, (…) Stowarzyszenie Duma i Nowoczesność

– oświadczył CERD – na co w artykule zwrócił uwagę TVN24.

Dla PiS-u jest to politycznie niewygodne, żeby zdelegalizować ONR. Dowodem na to mają być ręcznie, odgórnie umarzane śledztwa bądź też wycofywane już z sądów gotowe akty oskarżenia przeciwko członkom, przywódcom ONR.

– stwierdził Konrad Dulkowski z Ośrodka Monitorowania Zachowań Ksenofobicznych i Rasistowskich.

ONZ wyraża zaniepokojenie sytuacją w Polsce i daje rok na wdrożenie rekomendacji zaprezentowanych w dokumencie.

Radykalne ruchy w Polsce wspierane przez Kościół

Wspomniany o. Tadeusz Rydzyk, bliski kościelny sojusznik rządzącej partii Jarosława Kaczyńskiego, od lat promuje działania członków radykalnych organizacji, czego świadectwo daje podczas pielgrzymek na Jasnej Górze. Przypomnijmy sobie np. wydarzenia z zeszłego roku, gdy ONR do Polski zaprosił włoski ruch faszystowski Forza Nuova (FN), założony przez potomka dyktatora Benito Mussoliniego – Prezydent Duda chwali włoskich faszystów z Forza Nuova.

Hierarchowie kościelni – księża, a także niektórzy biskupi – otwarcie wspierają nacjonalistyczne organizacje, które niejednokrotnie brały udział w odprawianych przez nich mszach świętych w towarzystwie falangi i symboli tych ugrupowań. Jako przykład przypomnijmy sobie postać ks. Kneblewskiego, nazywanego kapelanem nacjonalistów – ONR, nacjonaliści, Wszechpolacy – prawdziwe oblicza.

Nacjonaliści zjednują sobie przychylność PiS, partii Jarosława Kaczyńskiego wyrazem braku szacunku i uznania dla prezydenta Lecha Wałęsy oraz do Unii Europejskiej, na której upadek liczą.

Źródła:
TVN24 – ONZ apeluje w sprawie Polski. Rekomenduje delegalizację radykalnych grup
CERD przy ONZ, oficjalny dokument (w. ang.) – konkluzje z obserwacji (CERD/C/POL/CO/22-24)
Amnesty International – Międzynarodowa Konwencja w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej

O tym już wiesz?

PiS szuka konfliktu w rodzinie Roberta Biedronia

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że partia rządząca Jarosława Kaczyńskiego konfliktuje ze sobą różne grupy …