fbpx

Bilans transferów finansowych Polska-UE (2004-2017)

Wbrew wielu fałszywym opiniom, na które można się natknąć w internecie, okazuje się, że Polska w ostatecznym rozrachunku wychodzi na plus. Otrzymane fundusze z budżetu UE w znaczący sposób przewyższają wniesione przez Polskę wpłaty. Przeglądając rządowe, oficjalne sprawozdania na koniec listopada 2017 r. bilans transferów od początku członkostwa Polski w UE wyniósł +93,4 mld euro, czyli około 400 mld złotych – tyle zyskaliśmy w okresie 2004-2017 (na końcu artykułu dostępne są linki do oficjalnych, aktualnych rządowych raportów potwierdzających te dane).

Po co komu Unia Europejska? Geneza

Przypomnijmy sobie jej genezę. Po doświadczeniach II wojny światowej zadawano sobie pytanie, w jaki sposób zapobiec w przyszłości podobnej tragedii, tj. w jaki sposób można zniwelować egoizmy narodowe, żądzę podbojów sąsiadujących państw, zapobiec wojnom o surowce (węgiel i stal były najważniejszymi surowcami strategicznymi).

Europejska Wspólnota Węgla i Stali (1952)

Procesy integracyjne w Europie zapoczątkowała utworzona w 1952 Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS). Przed wojną o dominację w Europie zabiegały m.in. Niemcy oraz Francja (te kraje posiadały najwięcej złóż rudy żelaza nie licząc Rosji radzieckiej). Po wojnie w 1950 francuski ekonomista i komisarz planowania Jean Monnet zaproponował niemieckiemu ministrowi spraw zagranicznych Robertowi Schumanowi mechanizm wspólnego, kontrolowanego rynku surowców. Pomysł spodobał się. W maju 1950 obie strony podpisały deklarację, a pomysł rozszerzono o możliwość przyjmowania innych europejskich krajów. Pamiętajmy, że w latach 1945-49 Niemcy były podzielone na 2 części – wschodnią i zachodnią. Wschodnia okupowana była przez ZSRR, zaś zachodnia podzielona została na 3 strefy okupacyjne aliantów: USA, Wlk. Brytani oraz Francji. W 1949 strefy okupacyjne aliantów zostały połączone i powstała Republika Federalna Niemiec (RFN). Strefę radziecką wschodnich Niemiec nazwano Niemiecką Republiką Demokratyczną (NRD). Pierwszymi członkami EWWiS poza RFN oraz Francją były także: Belgia, Holandia, Luksemburg, Włochy – 1951 rok.

Europejska Wspólnota Gospodarcza (1958)

Bezpośrednią poprzedniczką UE była utworzona w 1958 ponadnarodowa organizacja Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG). EWG powstała celem utworzenia wspólnego rynku (zniesienie lub ograniczenie ceł, prowadzenie wspólnej polityki handlowej wobec państw spoza organizacji, swobodny przepływ kapitału, towarów, usług, pracowników, swoboda działalności gospodarczej itp.).

Unia Europejska (1993)

Powstała 1 listopada 1993 na mocy traktatu z Maastricht podpisanego w 1992 jako kontynuacja wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej oraz społecznej w Europie (formalnie UE jako organizacja międzynarodowa istnieje od 2009, czyli momentu podpisania traktatu lizbońskiego).

Centra polityczne:

  • Bruksela – legislatywa i egzekutywa
  • Strasburg – legislatywa
  • Luksemburg – trybunał sądowy i izba kontroli
  • Frankfurt – bank centralny
Finansowanie budżetu UE

Polska w Unii Europejskiej – korzyści

Rok 2004 był rokiem, w którym UE przyjęła aż 10 krajów w tym Polskę (pozostałe kraje: Czechy, Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia oraz Węgry).

Bilans wpłat oraz wypłat z budżetu UE (wg danych z Ministerstwa Finansów)

Środki unijne – zestawienie głównych inwestycji w latach 2007-2013

Aktualne i bardziej szczegółowe dane dostępne są na rządowej stronie – Portal Funduszy Europejskich

Przykład wydatków – finansowanie oświaty w Polsce


Zestawienie transferów finansowych UE-Polska 2004-2018 (Ministerstwo Finansów)

Ministerstwo Finansów – plik PDF

Źródła danych finansowych:
Ministerstwo Finansów –
transfery finansowe Polska-Unia Europejska
Ministerstwo Rozwoju – Mapa dotacji UE – dotacje unijne, projekty unijne, projekty europejskie

Wasze komentarze:

O tym już wiesz?

„Sprawiedliwość społeczna” – prof. Leszek Kołakowski i Karol Modzelewski

Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii „Rozmowy z Mistrzem” – Oksford, 2007 rok. …